U  Stonu, dana 16. prosinca 2019. godine održana je izborna i ujedno redovna godišnja sjednica Skupštine FLAG-a Južni Jadran.

Nakon isteka mandata tijelima Udruge, na Skupštini je provedena reizbornost na kojoj su za Upravni odbor, Nadzorni odbor, te Predsjednika Udruge izabrani novi članovi i potvrđeni dosadašnji članovi na mandat od četiri godine.

Financijski plan poslovanja i Program rada za 2020. su jednoglasno usvojeni.

Nakon održane sjednice Skupštine, prisutnim članovima FLAG-a su uručeni promotivni materijali te je upriličeno prigodno druženje.