U Stonu, dana 20. prosinca 2021. održana je redovna godišnja sjednica Skupštine FLAG-a Južni Jadran. Na sjednici Skupštine doneseno je niz Odluka bitnih za funkcioniranje i daljnji rad Udruge između kojih možemo izdvojiti da smo bogatiji za nove tri (3) jedinice lokalne samouprave u članstvu i to grad Korčula te općine Orebić i Zažablje. Iz dosadašnjeg redovnog članstva zbog prelaska u novi FLAG Šabakun u status nominalnih članova prešle su JLS općine Mljet, Lastovo, Lumbarda i Vela Luka.

Status nominalnih članova odnosi se isključivo na praćenje provedbe projekata sa njihovog područja iz prethodnog Programskog razdoblja 2014.-2020.

Zbog navedenog teritorijalnog proširenja kao i zbog određenih detalja radi lakšeg vođenja i funkcioniranja Udruge, također je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta FLAG-a JJ.

U cilju mogućeg rješavanja novonastalih problema, a vezanih uz povećanje cijena za provedbu određenih projekata pristupilo se i izmjeni Lokalne razvojne strategije FLAG-a JJ i to u dijelu financijske korekcije, prealociranje- poravnanje nižih iznosa sa svih Mjera na Mjeru u čijem je obuhvatu predmetni problematični projekt.

Financijski plan za 2022. i Plan rada za 2022. jednoglasno su usvojeni.

Donesena je i Odluka o prijenosu vlasništva montažne ribarnice koja je do sada bila u vlasništvu FLAG-a JJ, a nakon isteka petogodišnjeg razdoblja, daruje se lokalnoj sredini tj. Komunalnom društvu Ston na daljnje upravljanje i korištenje.

Po završetku sjednice Skupštine, članovima su podijeljeni prigodni promotivni materijali i upriličeno je druženje i zakuska.