Sjednice Upravnog Odbora i Skupštine

U četvrtak 18. listopada u Stonu su održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a.

Usvojen je rebalans Financijskog plana za 2018. godinu te je za novog člana Upravnog odbora izabran predstavnik udruge Lanterna iz Kleka  gospodin Draženko Čović. Članovi FLAG-a su na sjednici usvojili izmijenjenu  LRSR čije je usklađenje  inicirano od strane Upravljačkog tijela (Uprava ribarstva) kako našem tako i ostalim FLAG-ovima. Članovima je  prezentirana Mjera 2.2. Diverzifikacija/Diferencijacija tržišta,  natječajna dokumentacija  za navedenu mjeru  te su  članovi kao potencijalni budući korisnici educirani od strane predstavnika tvrtke Centum percent, gospodina Đorđa Peurače.

22.10.2018

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija