Predstavnici FLAG-a Južni Jadran sudjelovali su na prvoj međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji o provedbi i programiranju LEADER/CLLD-a u integriranom razvoju lokalnih područja – SEE LEADER, koja se održala u Opatiji, u razdoblju od 20. – 22. studenog 2019. godine.

Glavni organizator konferencije je bio LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) u suradnji s LAG-om Terra Liburna i FLAG-om Vela Vrata, uz niz partnerskih institucija kao što su Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku; Ekonomski fakulteti Sveučilišta u Splitu; Filozofski fakulteti Sveučilišta u Ljubljani; Hrvatsko agroekonomsko društvo, Institut za razvoj i međunarodne odnose i brojni drugi. Potporu konferenciji je pružilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalna Mreža za ruralni razvoj te niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, među kojima su Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija i sve JLS u članstvu LAG-a Terra liburna te dio JLS iz članstva FLAG-a Vela vrata. Zemlja partner prve konferencije je Republika Slovenija.

Cilj konferencije koja je okupila više od 300 sudionika, bilo je poticanje jačeg povezivanja LEADER/CLLD partnerstava, koji okupljaju javnu, civilnu i gospodarsku interesnu skupinu, sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama i stručnjacima, kako bi što uspješnije, zajednički, pronalazili rješenja za razvoj ruralnih, ribarstvenih, otočkih i urbanih zajednica, a kojeg autonomno kreiraju te iste zajednice.

Svoj osobit doprinos dalo je više od 20 znanstvenika u tri znanstvene sesije, dok su predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistočne Europe imali priliku razmijeniti iskustva i pronaći partnere za projekte na SEE LEADER Networking Fair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknute su najvažnije smjernice za programiranje sljedećeg proračunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije.