Sastanak predstavnika FLAG mreže i radionica Priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR, Zagreb 16.10-17.10.

Voditelj  FLAG-a je sudjelovao na sastanku Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreže)  te sastanku predstavnika FLAG-ova s predstavnicima Upravljačkog tijela (Uprave ribarstva) koji su održani 16. Listopada  u Ministarstvu poljoprivrede. Tema sastanka i sjednice  su bile  aktivnosti  FLAG mreže poduzete  tijekom prethodnog razdoblja te planirane aktivnosti do kraja godine.

Narednog dana održana  je jednodnevna tematska radionica za FLAG-ove pod nazivom „Priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR, uključujući obveze vezane za kontrolu na terenu“ na kojoj su sudjelovale i zaposlenice našeg FLAG-a.

18.10.2018

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija