U Stonu, dana 25. svibnja 2020., u tvrđavi Kaštio održan je sastanak ministrice poljoprivrede Marije Vučković s predstavnicima školjkara s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanku su nazočili župan DNŽ Nikola Dobroslavić,  saborski zastupnik Branko Bačić, zamjenici župana Žaklina Marević i Joško Cebalo, državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matušić, načelnik Općine Ston Vedran Antunica, ravnateljica DUNEA-e Melanija Milić, pročelnik UO za gospodarstvo i more Ivo Klaić, te voditelj FLAG-a Južni Jadran Mato Oberan.

Na sastanku je istaknuto kako su mjere pomoći koje je Vlada donijela jako dobre, a razgovaralo se o tekućim problemima koje je u poslovanju donijela pandemija koronavirusa. Ministrica Marija Vučković je naglasila da su u pripremi nove mjere usmjerene na pomoć i revitalizaciju školjkarstva kao što su državna potpora uslijed šteta nastalih predacijom orada na školjkama i kompenzacija za nastalu štetu u poslovanju uslijed COVID 19 za koju su osigurana sredstva iz EU.

Na sastanku je voditelj FLAG-a Južni Jadran Mato Oberan iznio trenutno stanje o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Južni Jadran i upoznao s poteškoćama s kojima se FLAG susreće u provedbi iste. Ministrica je primila na znanje izneseno, te je istaknula da će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u rješenju navedene problematike.