Dana 03. prosinca 2021. godine u Stonu, u organizaciji FLAG-a Južni Jadran održan je radni sastanak na temu provedbe CLLD-a u programskom razdoblju 2014.-2020. i programiranje CLLD-a za programsko razdoblje 2021.-2027.

Sastanku su prisustvovali djelatnici Uprave ribarstva, predstavnici jedinica lokalnih samouprava, ravnateljica Regionalne razvojne agencije DUNEA, predstavnici FLAG-ova Šabakun, Malo misto, Južni Jadran i drugi.

Voditelj FLAG-a Južni Jadran Mato Oberan predstavio je analizu provedbe LRSR FLAG-a Južni Jadran za razdoblje 2014.-2020., ukazavši i na problematiku provedbe iste.

Ravnatelj Uprave ribarstva Ante Mišura i načelnica sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu Irena Jahutka pohvalili su dosadašnje rezultate provedbe LRSR FLAG-a Južni Jadran, te iznijeli planove vezane uz Program za ribarstvo i akvakulturu  za razdoblje 2021.-2027.