Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Južni Jadran dana 19. svibnja 2022. godine održala je radni sastanak na temu provedbe CLLD-a u programskom razdoblju 2014.-2020. i programiranje CLLD-a za programsko razdoblje 2021.-2027.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave ribarstva, FLAG-ova Bura i Šabakun uz domaćine FLAG Južni Jadran.

Voditelj FLAG-a Južni Jadran Mato Oberan prezentirao je rezultate provedbe prioritetnih mjera iz LRSR FLAG-a Južni Jadran za Operativno razdoblje 2014.-2020., te problematiku provedbe projekata uzrokovane inflacijom.

Prisutnima se obratila i načelnica sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu Irena Jahutka te iznijela rješenje inflatorne problematike, kao i planirane aktivnosti vezane uz poziv na Pripremnu potporu i programiranje CLLD-ova za razdoblje 2021.-2027.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo održanim sastankom te se raduju budućoj suradnji.