17.06.2023. godine u Stonu održan je radni sastanak na poziv Dubrovačko-neretvanske županije, a vezane uz  Završnu konferenciju projekta EU ARGOS, INTERREG V-A Italy – Hrvatska 2014. – 2020.

Na sastanku su uz predstavnike talijanskih školjkara i ribara, bili prisutni Predsjednica Udruge Stonskih školjkara gosp. Marija Radić, Član CEHA za ribarstvo i marikulturu DNŽ Nikša Matković, te predstavnici ribara i školjkara sa našeg područja.

Sastanak je bio konstruktivan, razmijenila su se zajednička iskustva i dogovorili i budući posjeti i suradnja na zajedničko zadovoljstvo svih.