Dana 31. kolovoza 2020. godine u Stonu,  FLAG Južni Jadran održao je radionicu sa svrhom promidžbe drugog natječaja za Mjeru 3.1.“Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“.

Na radionici je detaljno predstavljen sadržaj natječaja, te priprema za prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana 10. rujna 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s područja djelovanja FLAG.a Južni Jadran.

Dana 31. kolovoza 2020. godine u Stonu,  FLAG Južni Jadran održao je radionicu sa svrhom promidžbe drugog natječaja za Mjeru 3.1.“Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“.

Na radionici je detaljno predstavljen sadržaj natječaja, te priprema za prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana 10. rujna 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s područja djelovanja FLAG.a Južni Jadran.