Dana 15. siječnja 2020. godine Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Južni Jadran je održala radionicu sa svrhom promidžbe natječaja za Mjeru 3.1.“Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“. Na radionici je detaljno predstavljen sadržaj natječaja, te priprema za prijavu na natječaj.

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1. u okviru odobrene LRSR, čija je svrha potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03.veljače 2020. godine i traje do 06.ožujka 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 3.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 950.000,19 HRK.

Na radionici je sudjelovalo 19 predstavnika uglavnom turističkih zajednica sa područja FLAG-a Južni Jadran, te predstavnici Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije „DUNEA“.

Svi detalji povezani s ovim natječajem nalaze se ovdje.