Dana 10. listopada 2019. godine Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Južni Jadran je održala radionicu sa svrhom promidžbe natječaja za Mjeru 2.2.“Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)“.

Predmet FLAG ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR, čija je svrha diverzifikacija/diferencijacija tržišta, pronalaženje novih i drugačijih tržišta te ciljanih kupaca.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.10.2019. godine i traje do 30.11.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 2.500.000,53 HRK.

Na radionici je detaljno predstavljen sadržaj natječaja, te priprema za prijavu na natječaj.

Na radionici je sudjelovalo 15 predstavnika uglavnom jedinica lokalne samouprave ili njihovih komunalnih društava, te predstavnici Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije „DUNEA“.

Svi detalji povezani s ovim natječajem se nalaze na http://flagjuznijadran.hr/natjecaj-za-mjeru-2-2/ .