U sklopu projekta URBAN-WASTE ( Urbane strategije gospodarenja otpadom u turističkim gradovima) predstavnice udruge Mala sirena održale se prezentaciju o problematici morskog otpada. Naša županija je jedno od 11 pilot područja koje je formiralo svoje mjere koje će se provoditi za vrijeme trajanja projekta s ciljem podizanja razine svijesti o morskom otpadu i predstavljanje uloge ribarskog i marikulturnog sektora u problematici morskog otpada.