Kako postati član

Redovni članovi FLAG-a “Južni Jadran” mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene, stručne i javne ustanove, udruge te druge pravne osobe ili fizičke osobe; koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva te ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva; koji pokažu interes da se bave djelatnostima Udruge, a koji prihvate Statut Udruge.

Redoviti članovi Udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području onih jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su članovi Udruge Općine: Općina Ston, Općina Dubrovačko Primorje, Općina Janjina, Općina Kula Norinska, Općina Orebić, Općina Zažablje, Općina Pojezerje, Grad Metković, Grad Opuzen, Grad Korčula, TZO Ston.

Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran, ali prije sazivanja sjednice Upravnog odbora, zainteresirani dionici trebaju pripremiti i dostaviti dokumentaciju za pristupanje LAG-u.
Članovi Udruge imaju obvezu plaćati redovito godišnju članarinu na račun Udruge otvoren kod Privredne banke Zagreb IBAN HR 93 2340 0091 1107 73976, OIB Udruge: 87161531555.

Subjekti koji su su sutavu PDV-a, znanstvene i stručne ustanove uplaćuju članarinu u iznosu od 50 eur.
Udruge i gospodarski subjekti koji nisu u sustavu PDV-a plaćaju članarinu u iznosu od 25 eur.
Jedinice lokalne samouprave plaćaju članarinu sukladno broju stanovnika, broju ribara i udjelu ribara i školjkara u stanovništvu.

 

 Dokumenti potrebni za članstvo:

 

Poduzeća

 1. Ispunjenu prijavnicu
 2. Izvadak iz sudskog registra
 3. Odluku direktora ili Uprave da se postaje članom FLAG-a
 4. Kopiju osobne iskaznice zakonskog predstavnika
 5. Odluku kojom se ovlašćuje neka druga osoba za predstavnika u FLAG-u (ukoliko je potrebno)

Obrti

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Izvadak iz obrtnog registra
 3. Odluku obrta da se postaje članom FLAG-a
 4. Kopiju osobne iskaznice zakonskog predstavnika
 5. Odluku kojom se ovlašćuje neka druga osoba za predstavnika u FLAG-u (ukoliko je potrebno)

Udruge

 1. Ispunjenu pristupnicu
 2. Rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
 3. Odluku skupštine ili drugog nadležnog tijela o pristupanju Udruge FLAG-u
 4. Odluku skupštine ili drugog nadležnog tijela o imenovanju osobe koja će Udrugu predstavljati u FLAG-u
 5. Kopiju osobne iskaznice osobe koja će predstavljati Udrugu u FLAG-u

O nama

Ciljevi i aktivnosti Udruge.

Novosti

Budite u tijeku s događanjima u Udruzi.

Kontakt

Trg kralja Tomislava 1
20230 Ston
Mob: +385 (0)91 4111 031

E-mail: info@flagjuznijadran.hr

IBAN
HR 93 2340 0091 1107 73976
OIB 87161531555