Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sa suradnicima je u četvrtak, 18. lipnja 2020. predstavila u Opuzenu Strategije poljoprivrede 2020.-2030 „Više od farme“ i Strategije razvoja akvakulture 2020.-2030. „Više od ribnjaka“, nastale suradnjom Ministarstva poljoprivrede i Svjetske banke te rada domaćih i stranih stručnjaka, uz konzultacije s velikim brojem predstavnika proizvođača, znanstvenika i šire javnosti. Imajući u vidu da većinski broj članova FLAG-a Južni Jadran dolazi iz gospodarskog sektora marikulture, predstavljanje Strategije razvoja akvakulture je bilo od iznimnog značaja Na skupu ispred FLAG-a je sudjelovao voditelj Mato Oberan.

U prostorima Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku na Bistrini 18. lipnja 2020. održan je stručni skup na kojemu se raspravljalo o stanju marikulture u Malostonskom zaljevu. Djelatnici Odjela za akvakulturu i Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, zajedno s Regionalnom razvojnom agencijom DNŽ DUNEA, provode dva projekta u sklopu kojih će se razvijati rješenja za uklanjanje otpada iz morskog okoliša te će se pratiti prisutnost  mikroplastike u tkivu školjkaša koji se uzgajaju u Malostonskom zaljevu.  Dubrovačko-neretvanska županija partner je na projektu kroz koji će se opremiti eksperimentalno mrjestilište kamenice na Bistrini, a u tijeku je i uređivanje biotehničkog laboratorija.

Na skupu su sudjelovali dionici iz Malostonskog zaljeva, znanstvenici, djelatnici ustanova nadležnih za Malostonski zaljev i marikulturu, te djelatnici FLAG-a Južni Jadran. Na početku su prisutne pozdravili ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more Ivo Klaić. Ministrica Vučković govorila je o aktivnostima Ministarstava i uspješnom povlačenju sredstava iz EU fondova za sektor poljoprivrede, pomorstva i ribarstva i nizu mjera kojima Vlada RH preko resornog ministarstva želi pomoći u ublažavanju krize nastale pandemijom Covid-19.

Djelatnici Odjela za akvakulturu dr. sc. Ana Bratoš Cetinić i doc. dr. sc. Kruno Bonačić predstavili su Studiju procjene stanja marikulture u Malostonskom zaljevu u kojoj su prikupili sve relevantne podatke o Malostonskom zaljevu do sada objavljene u znanstvenim i stručnim publikacijama..

Dr. sc. Leon Grubušić, znanstveni savjetnik s Instituta za more i priobalje govorio je o predaciji orade, koja predstavlja jedan od najvećih problema za školjkarstvo te je predstavio rezultate provedenog ciljanog izlova. Vedran Kunica, mag. ing. maricult. iz Udruge Stonski školjkari govorio je o aktualnom stanju školjkarstva u Malostonskom zaljevu te istaknuo kako je upravo objavljeno da je završen i postupak zaštite izvornosti malostonske kamenice na europskoj razini. Pomoćnik ministrice iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede mr. sc. Ante Mišura  naglasio je da je akvakultura proglašena strateški važnom granom u Hrvatskoj i da se u svjetlu novih prilika koje se javljaju nakon ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i školjkari moraju prilagoditi novim okolnostima, te iskoristiti mogućnosti koje im pružaju fondovi EU. Kao konkretni primjer brige Vlade RH za poteškoće s kojima se susreću uzgajivači gospodin Mišura je naveo upravo odluku o dodjeli subvencija za štete u uzgoju malostonske kamenice uzrokovane predacijom orade.

Zahvaljujući svima na odazivu i dolasku u velikom broju, pročelnica Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku  dr. sc. Marijana Pečarević zaključila je skup sa željom da prostori Sveučilišta u Dubrovniku na Bistrini doista budu mjesto susreta, razgovora, istraživačkih aktivnosti i suradnje znanstvene, stručne, upravljačke i lokalne zajednice na dobro i korist svim sudionicima daljnjeg razvoja ovog, po svemu, jedinstvenog područja naše Domovine i Mediterana.