Dana 20. lipnja 2022. u Stonu je održana polugodišnja sjednica Skupštine FLAG-a Južni Jadran.

Na navedenoj sjednici članovi su donijeli Odluku o primanju Općine Pojezerje u članstvo FLAG-a Južni Jadran, te je samim time prošireno područje djelovanja FLAG-a Južni Jadran.

Na sjednici Skupštine članovi su usvojili Godišnje financijsko izvjeršće i Izvješće o radu za 2021. godinu te je istaknuto da je uspješno provedena sveobuhvatna kontrola Ministarstva poljoprivrede na kojoj je utvrđeno da nema nesukladnosti u radu FLAG-a.

Također, članovi Skupštine primili su na znanje Izvješće Nadzornog odbora o rezultatima nadzora za 2021. godinu.