Dana 19. lipnja 2023. godine u dvorani Općine Ston s početkom u 19:00 sati održana je sjednica Skupštine FLAG-a Južni Jadran.

Na sjednici Skupštine članovi su usvojili Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2022. godinu.

Izneseno je izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu o nepostojanju nesukladnosti u radu kao i stavljen van snage prethodno donesen Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

Tijekom 2022. godine provedena je jedna kontrola na terenu u ranijoj fazi zbog nabave uredskog materijala, kao i redovna kontrola na terenu od strane djelatnika Uprave ribarstva, predstavljeni su izvještaji Upravljačkog tijela sa zajedničkim zaključkom u kojem stoji da kontrolama na terenu nisu utvrđene nesukladnosti, te da je sve provedeno u skladu s Pravilnikom o provedbi LRSR.

Na Sjednici su bile prisutne i djelatnice Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA, koje su izložile prezentaciju o Zajedničkoj ribarstvenoj i pomorskoj politici EU za 2021.-2027. godinu te EU Zelenog plana.