Lokalna akcijska skupina u ribarstvu – FLAG Južni Jadran u sklopu provedbe svog prvog Ugovora iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo otvorio je 22. listopada ribarnicu u Stonu, kao svoj prvi pilot projekt.

Riječ je o objektu montažnog tipa, opremljenog sukladno utvrđenim standardima za prodaju proizvoda ribarstva.

Na otvorenju ribarnice u Stonu voditelj FLAG-a Mato Oberan i predsjednik udruge Ivica Glavor istaknuli su da ribari i školjkari, članovi FLAG-a sa stonskog područja, otvaranjem ove ribarnice dobivaju mogućnost na najsuvremeniji način plasirati svoje proizvode.

Nedostatak ovakvog prostora problem je s kojim se susreću u ruralnim sredinama naše županije, a plan je ovaj pilot projekt primijeniti i na ostala područja FLAG-a Južni Jadran.

Cijena ove investicije iznosi 170.000 kuna, od čega je 150.000 kuna osigurano kroz bespovratna sredstva FLAG-a, a ostatak kroz donacije i članarine, dok je pripremne radnje za postavljanje ribarnice financirala Općina Ston. Ribarnica je u vlasništvu FLAG-a te će je moći koristiti isključivo njegovi članovi.

Župan Nikola Dobroslavić pohvalio je inicijativu FLAG-a Južni Jadran koja je prepoznata kao odličan primjer u implementaciji pilot projekta u malim obalnim sredinama te zaželio uspješan rad ribarnice i otvorenje novih u onim mjestima FLAG-a gdje su potrebne. Župan je bio i prvi kupac na novootvorenoj ribarnici te je time i službeno otvorio.

22. 10. 2016.