U  Stonu je 19. prosinca 2017.  održana redovna godišnja skupština FLAG-a Južni Jadran.

Skupštini su uz članove i djelatnike FLAG-a nazočile i predstavnice RRA Dunea na čelu s direktoricom gospođom Melanijom  Milić.  Na skupštini je voditelj FLAG-a izlagao o radu i financijskom stanju u 2017. godini. Rad ureda FLAG-a odvija se prema planu i ustaljenim radnim zadatcima prema naputcima Upravljačkog tijela (Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede) i Upravnog odbora FLAG-a. Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Nikola Knežić  je izvijestio o  provedenom nadzoru  te o rezultatima istog. U svom izlaganju je iznio kako nisu uočene nikakve nepravilnosti u financijskom i materijalnom poslovanju i raspolaganju sredstvima Udruge. Predstavljeni su prijedlozi Financijskog plana i Plana rada za 2018. koji su jednoglasno usvojeni. Zbog prestanka obnašanja dužnosti člana Nadzornog odbora FLAG-a, jednoglasno je donesena odluka o izboru novog člana NO gospodina Dragiše Barčota.

Veseli nas što je skupštini prisustvovao veliki broj članova FLAG-a što nam govori da je naše članstvo aktivno i zainteresirano za budući rad kao i predstojeće natječaje koji nam dolaze.