Na temelju članka 35. stavka 1. točke a) Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva kao Upravljačko tijelo donijelo je Odluke o dodjeli sredstava u okviru Mjere III.3. “Provedba strategija lokalnog razvoja- operacije koje podupiru FLAG-ovi” za programsko razdoblje 2014.-2020.

Dana 03. srpnja 2020., u Stonu, Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je nositeljima projekata prigodno uručila Odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 1.853.634,34 HRK i to kako slijedi:

  1. Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje – 233.000,00 HRK
  2. Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka – 871.930,00 HRK
  3. Čistoća Metković d.o.o. – 216.991,84 HRK
  4. Čistoća Opuzen d.o.o. – 244.150,00 HRK
  5. Općina Dubrovačko primorje – 287.562,50 HRK

Udio javne potpore iznosi 100% sveukupno prihvatljivih troškova, a projekti se odnose na ulaganja u nabavu i opremanje montažnih objekata za maloprodaju ribe i školjkaša u Metkoviću, Lastovu, Slanome i Opuzenu, te adaptaciju ribarnice u Veloj Luci.