Obavještavaju se svi korisnici s FLAG područja da je objavljen natječaj u okviru Mjere 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja” iz LRSR FLAG-a Južni Jadran.

Prijave na natječaj za Mjeru 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja” podnose se od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine.

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem stvaranja preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 142.000,00 EUR odnosno 1.053.569,00 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe ovog FLAG natječaja su:

  • Javnopravno tijela
  • Udruge u ribarstvu

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  • Aktivnosti čišćenja podmorja i priobalja na području FLAG-a
  • Edukativno-informativne aktivnosti podizanja javne svijesti o ekologiji, zaštiti i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja podmorja i okoliša;
  • Nabava i postavljanje specijaliziranih spremnika za odlaganje otpada iz mora
  • Promidžbene aktivnosti

Više informacija o roku za podnošenje prijava i uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici te druge relevantne podatke o natječaju za Mjeru 1.1. možete pronaći OVDJE.