Dana 10. prosinca 2020. godine FLAG Južni Jadran objavio je drugi FLAG Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 “Diverzifikacija /diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran.

 

Prijave projekata podnose se od 20.01.2021. do 20.02.2021. godine.

 

Više informacija o predmetnom FLAG-natječaju možete pronaći OVDJE.