Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekta po FLAG natječaju, te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran, objavljeni su rezultati odabira.

 

U okviru Mjere 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće nositelje:

  • FN11-02-01/21 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.
  • FN11-02-02/21 KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O. VELA LUKA
  • FN11-02-03/21 JUPP LASTOVSKO OTOČJE
  • FN11-02-04/21 KOMUNALNO DRUŠTVO STON D.O.O.

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA ZA MJERU 1.1 (VP)