Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekta po FLAG natječaju, te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran, objavljeni su rezultati odabira.

 

U okviru Mjere 2.2. “Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci)” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće nositelje:

  • FN22-02-01/21 OPĆINA JANJINA
  • FN22-02-02/21 OPĆINA LUMBARDA

 

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA