Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju, te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran, objavljuju se rezultati odabira.

 

U okviru Mjere 3.1. “Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran donesena je Odluka o odabiru projekata za sljedeći projekt:

  • FN31-02-01/20 Udruga Stonski školjkari

 

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA.