Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran, objavljuju se rezultati odabira.

U okviru Mjere 3.1. “Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:

 • FN31-01-01/20 Udruga Stonski školjkari
 • FN31-01-02/20 Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
 • FN31-01-05/20 Turistička zajednica Općine Vela Luka
 • FN31-01-06/20 Turistička zajednica Općine Lastovo
 • FN31-01-08/20 Turistička zajednica Općine Slivno
 • FN31-01-11/20 Grad Opuzen
 • FN31-01-12/20 Turistička zajednica grada Metkovića
 • FN31-01-03/20 Turistička zajednica Općine Ston
 • FN31-01-04/20 Turistička zajednica Općine Janjina
 • FN31-01-07/20 Turistička zajednica Općine Lumbarda
 • FN31-01-09/20 Općina Kula Norinska
 • FN31-01-10/20 Turistička zajednica Općine Mljet

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA.