Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran, objavljuju se rezultati odabira.

U okviru Mjere 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci) donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:

 

  • projekt ID FN22-01-05/19  nositelja “Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje”
  • projekt ID FN22-01-01/19  nositelja “Komunalne djelatnosti d.o.o.”
  • projekt ID FN22-01-02/19  nositelja “Čistoća Metković d.o.o.”
  • projekt ID FN22-01-04/19  nositelja “Čistoća Opuzen d.o.o.”
  • projekt ID FN22-01-03/19  nositelja “Općina Dubrovačko primorje”

 

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA