Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 1.1 “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja (ekološke akcije)”

Sukladno čl. 32. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a s ciljem informiranja Nositelja projekata o rezultatima FLAG natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata, te donesenih Odluka od strane Upravnog odbora FLAG-a Južni Jadran objavljeni su rezultati odabira.

 

U okviru Mjere 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja” iz LRSR 2014.-2020. FLAG-a Južni Jadran donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće Nositelje projekata:

  • FN11-03-02/21 KOMUNALNO DRUŠTVO STON D.O.O.
  • FN11-03-01/21 KOMUNALNE DJELATNOSTI D.O.O.
  • FN11-03-03/21 JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: KONAČNA RANG LISTA.

09.12.2021

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija