FLAG natječaj za Mjeru 3.1 Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom

 

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem potpore razvoja male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03.02.2020. godine i traje do 06.03.2020.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 3.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 128.041,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti od 950.000,19 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR odnosno 22.258,50 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 33.695,00 EUR odnosno 250.000,05 HRK
 • Odlukom o odobrenju izmjena Lokalne razvojne strategije u ribarstvu “Južni Jadran”, od dana 14. srpnja 2020. godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 3.1. iznosi  2.310.306,16 HRK.
Prihvatljivi nositelji projekta:

 

 • Prema tipu: nositelj projekta može biti javnopravno tijelo i udruga u ribarstvu

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 

 • Organizacija manifestacija koje obuhvaćaju pripremu lokalnih autohtonih i/ili tradicionalnih gastro i eno specijaliteta, te ponudu lokalnih autohtonih i/ili tradicionalnih proizvoda ribarstva i akvakulture
 • Organizacija kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju lokalno i/ili regionalno ribarsko nasljeđe i tradiciju pomorske kulture
 • Promidžbene aktivnosti usmjerene na održivo korištenje, očuvanje i revitalizaciju, lokalne i regionalne materijalne i nematerijalne pomorske kulturne baštine
Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

 

e-mail: natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

NOVO! 02.11.2021.

NOVI TEKST FLAG natjecaj _JJ_M 3.1._V 1.2 02.11.2021.

ODLUKA O IZMJENI FLAG NATJEČAJA 02.11.2021.

 

NOVO TEKST FLAG natjecaj JJ M. 3.1. V.1.1.

ODLUKA O IZMJENI FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 3.1.

ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 3.1.

ODLUKA O TREĆOJ IZMJENI FLAG NATJECAJA ZA M 3.1 srpanj 2020.

 

 • Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac-1.B-Lista-troškova_V-1.2-NOVO

Obrazac 2. A Izjava Nositelja projekta

Obrazac 2. B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu

Obrazac 9. Izvjesce o napretku

Obrazac 10. Zahtjev za odobrenje promjena

 

 • Prilozi specifični za Mjeru 3.1.

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II Popis dokumentacije ZZI

PRILOG III Pravila za izracun troskova

 

 • Prilozi za sve FLAG natječaje

Pravila i upute za provedbu nabave

Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbu

Pravilnik o provedbi LRSR

Priručnik za korisnike OPPR-a Kontrola na terenu

Upute za čuvanje dokumentacije

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi