U svrhu nadzora aktivnosti koje smo  proveli u sklopu mjere III. 1. Pripremna potpora, 28. travnja 2017. obavljena je kontrola Uprave ribarstva na čelu s gospodinom Robertom Lučićem.

Prilikom kontrole izvršen je uvid u poslovne knjige i druge dokumente te poslovne prostore, opremu i promotivne materijale kojim se dokazuje da je sufinancirana aktivnost provedena te da su troškovi stvarno nastali. Usmeni nalaz kontrole od strane Uprave ribarstva je u cijelosti pozitivan te nisu uočeni nikakvi nedostaci u provedbi projekta ( financijsko upravljanje, učinkovitost i  transparentnost). FLAG očekuje pisani nalaz kontrole u što skorije vrijeme.