Djelatnici FLAG-a Južni Jadran u razdoblju od 13.05.2019. – 14.05.2019. su sudjelovali u
Šibeniku, na Konferenciji o ribarstvu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede.
Konferencija je okupila brojne ribare, prerađivače, uzgajivače, agencije i strukovna udruženja,
te članove Vlade Republike Hrvatske, a čiji je cilj bio promocija ribarstva i stvaranje
poticajnog okruženja za njegov rast i razvoj.
Prisustvovali smo predstavljanju sustava nadzora i kontrole ribarstva na Gradskoj rivi.
Konferencija je obuhvaćala sljedeće teme: upravljanje resursima i održiva akvakultura, OPPR
2014.-2020., digitalizacija dostave podataka u ribolovu, te provedba lokalnih razvojnih
strategija uz prezentaciju predstavnika FLAG mreže Ivana Čupića, voditelja FLAG-a
Lostura. Voditelj FLAG-a Južni Jadran, Mato Oberan, bio je jedan od panelista na temu ” Upravljanje resursima i održiva akvakultura”