Na temelju  izmjene Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“ moguće je ostvariti uvećanje potpore koja nam je dodijeljena Odlukom o dodjeli sredstava.

Sukladno Pravilniku, uvećanje potpore može iznositi najviše deset posto iznosa dodijeljenog lokalnoj inicijativi u ribarstvu Odlukom o dodjeli sredstava.

Uvećanje potpore se može ostvariti isključivo za administrativne troškove od završetka Ugovora o dodjeli sredstava za pripremnu potporu razdoblju  do dana odobrenja lokalne razvojne strategije u ribarstvu od strane Upravljačkog tijela – Uprave ribarstva.

Upravljačko tijelo (Uprava ribarstva) je prije nekoliko dana uputilo FLAG-ovima zahtjev za dopunama Strategija. Naš FLAG je u komunikaciji s izrađivačem strategije IRMO izradio tražene dopune tehničke naravi te smo ih dostavili Upravljačkom tijelu – Upravi ribarstva.

Nastavno tome, nadamo se da će konačno odobrenje i potpisivanje Ugovora o provedbi Strategije uslijediti uskoro.