Izmjena FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja”

 

Dana 16. rujna 2021. godine Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran donio je Odluku o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja” (ekološke akcije).

 

  • Izmjena FLAG natječaja je u dijelu produljenja roka za podnošenje prijave projekta.
  • Rok za podnošenje prijave je 04. listopada 2021. godine.

 

Ostali dijelovi FLAG Natječaja za provedbu Mjere 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja” ostaju nepromijenjeni.

 

Novi tekst natječaja i Odluka o izmjeni nalaze se u izborniku pod NATJEČAJI.

16.09.2021

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija