Dana 21. siječnja 2020. godine Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“.

 

  • Izmjena teksta FLAG Natječaja provodi se u poglavlju 2.5. Iznos, udio i intenzitet javne potpore specifični za Mjeru 3.1., gdje se mijenja najviši iznos javne potpore po projektu koji sada glasi:

“Najviši iznos javne potpore po projektu: 33.695,00 EUR odnosno 250.000,05 HRK.”

 

  • Izmjena teksta FLAG Natječaja provodi se u poglavlju 3.1. Prihvatljivi nositelji projekta pod e).

“Vremensko razdoblje i datum neprihvatljivosti u odnosu na navedeno u točki 7., utvrđuje se u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije…”

 

  • Izmjena obrasca 1.B. Zahtjev za potporu-Lista troškova

U Obrascu 1.B. Lista troškova u radnom listu „TI Izravni tr.-Sluz.put._Ostali“ ispravljen je padajući izbornik u stupcu L. „% PDV-a“, u stupcu P „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“, te u stupcu R „Intenzitet javne potpore“.

U radnom listu „TII Izravni tr.-Tr.osoblja“ ispravljen je padajući izbornik u stupcu P „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“, te u stupcu R „Intenzitet javne potpore“.

U radnom listu „TIII Opći troškovi“ ispravljen je padajući izbornik u stupcu L „% PDV-a“, u stupcu P „Prihvatljivi troškovi 0=NE 1-DA“, te u stupcu R „Intenzitet javne potpore“.

 

Ostali dijelovi FLAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“ ostaju nepromijenjeni.

 

Novi Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 3.1. (Verzija 1.1.), novi obrazac 1B (Verzija 1.1.) kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se OVDJE.