Dana 22. rujna 2020. godine Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran donio je Odluku  o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“.

 

  • Izmjena FLAG natječaja je u dijelu produljjenja roka za podnošenje prijave projekta.
  • Rok za podnošenje prijave je 30. listopada 2020. godine.

 

Ostali dijelovi FLAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“ ostaju nepromijenjeni.

Novi tekst natječaja i Odluka o izmjeni nalaze se OVDJE.