U sklopu održavanja Dana malostonske kamenice FLAG Južni Jadran je u suradnji s Obrtničkom komorom Dubrovačko-neretvanske županije i udrugom Stonski školjkari – Ston organizirao informativno-edukativnoj radionicu 17. ožujka 2017. u Stonu na kojoj se razgovaralo o aktualnom stanju hrvatskog ribarstva i marikulture. Radionici je prisustvovao pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura.


U ovoj prigodi moglo se čuti o poziciji hrvatskih ribara u odnosu na zakonodavstvo EU i primjenu novih mjera. Poseban naglasak stavljen je na aktualne teme u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – školjkarstvo i uporabu tradicionalnih alata u ribarstvu, čije korištenje po odredbama EU dolaze u pitanje.

Na temu ‘EU fondovi i mogućnosti sufinanciranja u ribarstvu’ izlaganje je imala načelnica Sektora za EU fondove u Ministartvu poljoprivrede Irena Jahutka, koja je pojasnila sadašnje uvjete i mogućnosti sufinanciranja koje ubuduće idu isključivo preko Operativnog programa.Župan Dobroslavić donio je dobre vijesti školjkarima koji uskoro mogu očekivati dodjelu koncesija.

Naime, zadaća o dodjelama koncesija za uzgoj na moru nedavno je s razine Vlade RH ”spuštena” na razinu županije te su, nakon raspisanog natječaja, upravo u tijeku odobrenja kojima će ova vrsta uzgoja, nakon što su koncesije prije nekog vremena istekle, ponovno biti legalizirana.

O aktivnostima FLAG-a Južni Jadran govorio je voditelj Mato Oberan, a o aktivnostima Savjetodavne službe za ribarstvo i marikulturu viši koordinator za ribarstvo Lav Bavčević.