Informativna radionica FLAG-a Bura u Makarskoj

Predstavnici FLAG-a Južni Jadran sudjelovali su na informativnoj radionici koja se održala 04. listopada 2022. godine u Makarskoj. Radionica je bila u organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Bura. Na radionici su sudjelovali i predstavnici FLAG-a Brač, nekoliko djelatnika Uprave za ribarstvo te veći broj zainteresiranih članova i predstavnika jedinica lokalne samouprave s tog područja.

Predstavljen je Program za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. te je izloženo trenutno stanje vezano za FLAG-ove.

FLAG Južni Jadran i FLAG Brač iznijeli su svoje primjere dobre prakse.

05.10.2022

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija