Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR, čija je svrha diverzifikacija/diferencijacija tržišta, pronalaženje novih i drugačijih tržišta te ciljanih kupaca.

 

  • Prijave projekata se podnose od: 20.01.2021.-20.02.2021.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2 na ovom FLAG natječaju iznosi 118.520,95 EUR odnosno 879.366,19 HRK.
  • Najniži iznos javne potpore po projektu: 25.000,00 EUR odnosno 185.487,50 HRK.
  • Najviši iznos javne potpore po projektu: 39.000,00 EUR odnosno 289.360,50 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta:

  • Prema tipu: javnopravno tijelo, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, udruga u ribarstvu
  • Prema kategoriji: mikro, mali ili srednji poduzetnik

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja:

  • Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Promidžbene aktivnosti

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

  • natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST FLAG NATJEČAJA

 

Prilozi specifični za Mjeru 2.2:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

 

Obrasci:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2.A-Izjava-Nositelja-projekta

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu

Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11. Izjava vlasnika nekretnine

Obrazac 12. Zahtjev za odobrenje promjena

 

Prilozi za sve FLAG natječaje

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravilnik o provedbi LRSR

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo