Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja održivosti gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi ribarstvenog područja FLAG-a.

  • Prijave projekata se podnose od 20.08.2021.-20.09.2021.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 92.000,00 EUR odnosno 682.594,00 HRK.
  • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.500,00 EUR
  • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 20.000,00 EUR

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe ovog FLAG natječaja mogu biti:

  • Privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture koji su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i/ili nositelji dozvole za akvakulturu

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

  • Ulaganje u gospodarski ribolov

Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova s ribarskog plovila

  • Ulaganje u akvakulturu

Ulaganje u opremanje uzgajališta u akvakulturi u svrhu modernizacije poslovanja, čuvanja kvalitete i distribucije proizvoda

 

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

  • natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST FLAG NATJEČAJA

 

Prilozi specifični za Mjeru 2.1

PRILOG I_Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II_Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

Prilog-III.-Prilog-I.-Uredbe-EU-5082014

 

Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 1.C Poslovni plan

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu

Obrazac 9. Izjava-o-velicini-poduzeca

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11. Zahtjev-za-odobrenje-promjena

 

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda