FLAG Natječaj za Mjeru 1.1 “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja” (specijalizirana mobilna dizalica)

Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1 “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja” (specijalizirana mobilna dizalica) u okviru odobrene LRSR s ciljem stvaranja preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja.

 • Prijave projekata se podnose od: 13.11.2020.-14.12.2020.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1 na ovom FLAG natječaju iznosi 215.647,95 EUR odnosno 1.600.000,00 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.112.925,00 HRK.
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 215.647,95 EUR odnosno 1.600.000,00 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta:

 • Prema tipu: javnopravno tijelo, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, udruga u ribarstvu
 • Prema kategoriji: mikro, mali ili srednji poduzetnik

Prihvatljiva aktivnost u okviru ovog FLAG natječaja:

 • Nabava specijalizirane mobilne dizalice namijenjene vađenju plovila iz mora

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

 • natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST FLAG NATJEČAJA_specijalizirana mobilna dizalica

 

 • Prilozi specifični za Mjeru 1.1 

PRILOG I_Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II_Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

 

 • Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 1.C Održivost projekta

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima

Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11.-Zahtjev-za-odobrenje-promjena

 

 • Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda

02.11.2020

< NATRAG

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija