Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1 “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja” (specijalizirana mobilna dizalica) u okviru odobrene LRSR s ciljem stvaranja preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja.

 • Prijave projekata se podnose od: 13.11.2020.-14.12.2020.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1 na ovom FLAG natječaju iznosi 215.647,95 EUR odnosno 1.600.000,00 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.112.925,00 HRK.
 • Najviši iznos javne potpore po projektu: 215.647,95 EUR odnosno 1.600.000,00 HRK.

Prihvatljivi nositelji projekta:

 • Prema tipu: javnopravno tijelo, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, udruga u ribarstvu
 • Prema kategoriji: mikro, mali ili srednji poduzetnik

Prihvatljiva aktivnost u okviru ovog FLAG natječaja:

 • Nabava specijalizirane mobilne dizalice namijenjene vađenju plovila iz mora

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

 • natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 1.1  “JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA”

Dana 08. prosinca 2020. godine FLAG Južni Jadran objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 1.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Rok za podnošenje prijave projekta je 31. prosinca 2020. godine.

Odluku o produljenju krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta donio je Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran na telefonskoj sjednici dana 07.12.2020.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je OVDJE

Odluka o izmjeni FLAG natječaja nalazi se OVDJE.

 

 

VAŽNO!!! DRUGA IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 1.1. “JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA”

Dana 05. rujna. 2022. FLAG Južni Jadran objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 1.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu iznosa raspoloživih sredstava za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG natječaju.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje Mjere 1.1. sada iznose 5.257.529,89 HRK.

Ukupna sredstva za natječaj specijalizirane dizalice sada iznose 2.162.515,67 HRK što je ujedno i najviši iznos javne potpore po projektu.

Izmjenjeni FLAG natječaj dostupan je OVDJE

Odluka o izmjeni FLAG natječaja nalazi se OVDJE

 

VAŽNO! TREĆA IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 1.1. “JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA”

Dana 12. prosinca 2022. godine FLAG Južni Jadran objavljuje treću izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 1.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu i prihvatljivosti troškova.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 31. prosinca 2023. godine.

TEKST-FLAG-NATJEČAJA_NOVO 3. izmjena

Odluka o izmjeni FLAG natječaja Mjera 1.1.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

NOVI Tekst natječaja za Mjeru 1.1.

TEKST FLAG NATJEČAJA_specijalizirana mobilna dizalica

Tekst FLAG natjecaja_M 1.1_V 1.2 dizalica 05.09.2022. zadnja izmjena inflacija

 

 • Prilozi specifični za Mjeru 1.1 

PRILOG I_Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II_Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

 

 • Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 1.C Održivost projekta

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti_

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac-8.B-Zahtjev-za-isplatu

Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11.-Zahtjev-za-odobrenje-promjena

 

 • Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda