Predmet i svrha FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem stvaranja preduvjeta za jačanje konkurentnosti ribarstvenog područja.

 • Prijave projekata se podnose od 20.08.2021.-20.09.2021.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 142.000,00 EUR odnosno 1.053.569,00 HRK.
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 25.000,00 EUR
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 68.000,00 EUR

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe ovog FLAG natječaja mogu biti:

 • Javnopravno tijela
 • Udruge u ribarstvu

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:  

 1. Aktivnosti čišćenja podmorja i priobalja na području FLAG-a;
 2. Edukativno-informativne aktivnosti podizanja javne svijesti o ekologiji, zaštiti i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja podmorja i okoliša;
 3. Nabava i postavljanje specijaliziranih spremnika za odlaganje otpada iz mora
 4. Promidžbene aktivnosti

Informacije o FLAG natječaju možete zatražiti na:

 • natjecajjuznijadranflag@gmail.com

 

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA MJERU 1.1  “JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA”

Dana 16. rujna 2021. godine FLAG Južni Jadran objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Mjeru 1.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta.

Rok za podnošenje prijave projekta je 04. listopada 2021. godine.

Odluku o produljenju krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta donio je Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran na 8.elektronskoj sjednici dana 16.09.2021.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je OVDJE.

Odluka o izmjeni FLAG natječaja nalazi se OVDJE.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Tekst FLAG natjecaja M1.1

!!! Tekst FLAG natjecaja NOVO !!!

 

Prilozi specifični za Mjeru 1.1

PRILOG I_Popis dokumentacije za podnosenje ZZP

PRILOG II_Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

PRILOG III_LPT i Pravila za izracun troskova

 

Obrasci

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Lista troškova

Obrazac 1.C Poslovni plan

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nespostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac-8.B-Zahtjev-za-isplatu

Obrazac 9. Zaposlenici

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11. Zahtjev za odobrenje promjena

Obrazac 12. Izjava vlasnika nekretnine

 

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera.

Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda