Na drugoj participativnoj radionici za izradu LRSR održanoj u Stonu 25.rujna predstavljeni su osnovni nalazi prve radionice i SWOT analiza područja FLAG-a.

Na osnovu prepoznatih slabosti i snaga, kao i potencijalnih prijetnji i prilika definirane su glavne potrebe FLAG područja u smislu održivog i konkurentnog gospodarskog sektora ribarstva i akvakulture.

Uz diskusiju i aktivno uključivanje sudionika radionice, definirani su osnovni elementi projektnih ideja i potencijalna ulaganja.