Dana 28. veljače 2020. godine Upravni odbor FLAG-a Južni Jadran donio je Odluku kojom se usvaja prijedlog odluke o izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“.

 

  • Izmjena obrasca 1.B. Zahtjev za potporu-Lista troškova

U Obrascu 1.B. Lista troškova u radnom listu „TV Ukupni tr. projekta“ ispravljen je u C17 i E17 iznos “Najviša vrijednost potpore po nositelju projekta”,te se isti primijenio u C18.

 

Ostali dijelovi FLAG Natječaja za provedbu Mjere 3.1. „Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom“ ostaju nepromijenjeni.

 

Novi obrazac 1B (Verzija 1.2.) kao i Odluka o odobrenju navedene izmjene nalaze se OVDJE.