Ovdje možete preuzeti relevantne dokumente vezane za rad i ustrojstvo Udruge.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_556.html

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Južni Jadran
(PDF, 3,8 MB)
Novi statut udruge FLAG Južni Jadran
(PDF, 237 kB)
Marketinška studija malostonske kamenice za FLAG Južni Jadran
(PDF, 1 MB)
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
(PDF,762KB)
 Pravilnik o radu
(PDF,1,01MB)
 Pravilnik o koristenju ribarnice
(PDF, 1,49MB)
 Pravilnik  GDPR FLAG Južni Jadran
(PDF,1,68 MB)
 Pravilnik
(PDF,333kB)

 

izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija