Povodom obilježavanja Dana Europe i Europskog tjedna, u Dubrovniku je 16. svibnja 2019.
održano predstavljanje EU projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u okviru programa
„Dani otvorenih vrata EU projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“. U sklopu
konferencije održana je i panel rasprava „EU projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ u
sklopu koje su iznesena iskustva u povlačenju europskih sredstava, ali i mogućnosti
ulaganja na različitim područjima, te potencijalne prepreke. Konferencija je održana u organizaciji Dubrovačko-
neretvanske županije i RRA DUNEA-e, a partneri su Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Centar za poduzetništvo,
Razvojna agencija Grada Dubrovnika- DURA, FLAG Južni Jadran, te Lokalna akcijska grupa
LAG 5. Djelatnici FLAG-a Južni Jadran su prisutne upoznali s radom, te darivali prigodnim
promotivnim materijalima.