U Stonu, dana 22. ožujka 2019. godine, održana je informativno – edukativna radionica u sklopu obilježavanja feste Sv. Josipa i Dana malostonske kamenice, koja se tradicionalno održava već dugi niz godina u organizaciji FLAG-a Južni Jadran, Hrvatske obrtničke komore i Udruge školjkara. Na radionici održanoj u vijećnici općine Ston, pred mnogobrojnim auditorijem, aktualne teme bile su stanje akvakulture i ribarstva na području DNŽ i u Hrvatskoj, te mogućnost sufinanciranja projekata ribarstva i akvakulture iz EU fondova. Radionici su prisustvovali predstavnici Uprave ribarstva, Mario Jurašić- načelnik sektora za akvakulturu, Mario Rogošić- načelnik sektora za inspekciju i nadzor u ribarstvu, Marin Mihanović- djelatnik Uprave ribarstva, Dario Herceg- predstavnik Uprave ribarstva za EU fondove, te predstavnici savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede.

Na radionici se raspravljalo o aktualnim temama iz ribarstva i marikulture, prilikom koje su sudionici postavljali brojna pitanja na koja su dobili stručne odgovore. Radionica je bila od iznimne važnosti za ribare i školjkare koji su kroz ovu radionicu dobili nova saznanja vezana za svoje poslovne mogućnosti.