Članovi

Struktura članstva Lokalne akcijske skupine Južni Jadran sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU ) broj 240/2014. 
Više pročitajte ovdje.

I. Javna interesna skupina (Javni sektor)

1. Općina Dubrovačko Primorje

2. Općina Ston

3. Općina Janjina

4. Općina Kula Norinska

5. Općina Slivno

6. Grad Opuzen

7. Grad Metković

8. TZO Ston

9. Grad Korčula

10. Općina Orebić

11. Općina Zažablje

12. Općina Pojezerje

II. Civilna interesna skupina (Civilni sektor)

1. Udruga Lanterna

2. Udruga mladih Kolektiv

3. LAG 5

4. PŠU Peliška jedra

5. Udruga “Djeca Pelješca”

6. Mario Pavlović

7. Udruga “EKOLOŠKO-RONITELJSKI KLUB MALO MORE

8. Udruga Stonski školjkari

 

 

III. Gospodarska interesna skupina (Gospodarski sektor)

1. Školjkarstvo Đido

2. Ribarski obrt Petar

3. Ponta Luke d.o.o.

4. Školjkarstvo MF Školjka

5. Morski ribolov Maestral

6. Morski ribolov Broce

7. Ribolov Meri

8. Ribolov i školjkarstvo Tonći

9. Obrt Kamenica

10. Obrt Petra

11. Obrt za uzgoj školjaka Krinjice

12. Ribarski obrt Sipa

13. Obrt za morski ribolov Dea

14. Školjkarstvo Bebek

15. Školjkarstvo Miljević

16. Obrt za uzgoj školjaka Brbora

17. Ribarski obrt Klis

18. Obrt za uzgoj školjaka Štica

19. Obrt za morsku akvakulturu “BARTULOVIĆ”

20. Školjkarstvo Maškarić – Sige

21. Ribarstvo i maslinarstvo Božović

22. Blue Adria d.o.o

23. Obrt Sipa

24. Obrt za školjkarstvo Mihočević

25. Školjkarstvo Srce

26. Školjkarstvo Petar

27. Školjkarstvo Ponta

28. Udruga “MODRO-ZELENA ZADRUGA”

29. Ribolov i školjkarstvo Kurenat

30. Ribarski obrt Ježevica

31. Obrt za morski ribolov Grancigula

Kako postati član

Budite dio promjene u ribarstvu i akvakulturi.

O FLAG-u Južni Jadran

Ciljevi i aktivnosti Udruge.

Kontakt

Trg kralja Tomislava 1
20230 Ston
Mob: +385 (0)91 4111 031

E-mail: info@flagjuznijadran.hr

IBAN
HR 93 2340 0091 1107 73976
OIB 87161531555