Članovi 2014. – 2020.

Struktura članstva Lokalne akcijske skupine Južni Jadran sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU ) broj 240/2014. 
Više pročitajte ovdje.

I. Javna interesna skupina (Javni sektor)

 1. Općina Dubrovačko Primorje
 2. Općina Ston
 3. Općina Janjina
 4. Općina Kula Norinska
 5. Općina Slivno
 6. Grad Opuzen
 7. Grad Metković
 8. TZO Ston
 9. Grad Korčula
 10. Općina Orebić
 11. Općina Zažablje
 12. Općina Pojezerje

II. Civilna interesna skupina (Civilni sektor)

 1. Udruga Lanterna
 2. Fizička osoba
 3. LAG 5
 4. Udruga Peliška jedra

 

III. Gospodarska interesna skupina (Gospodarski sektor)

 1. Školjkarstvo Đido
 2. Ribarski obrt Petar
 3. Ponta Luke d.o.o.
 4. Obrt MF Školjka
 5. Morski ribolov Maestral
 6. Morski ribolov Broce
 7. Ribolov Meri
 8. Ribolov i školjkarstvo Tonći
 9. Obrt Kamenica
 10. Obrt Petra
 11. Obrt Krinjice
 12. Obrt Sipa
 13. Obrt za morski ribolov  Dea
 14. Školjkarstvo Bebek
 15. Školjkarstvo Miljević
 16. Trgovina Brbora
 17. Ribarski obrt Klis
 18. Obrt za uzgoj školjaka Štica
 19. Nonos Dyo d.o.o.
 20. Školjkarstvo Maškarić – Sige
 21. Ribarstvo i maslinarstvo Božović
 22. Blue Adria d.o.o
 23. Uzgoj školjaka i ribe Vala
 24. Obrt za školjkarstvo Mihočević
 25. Školjkarstvo Srce
 26. Školjkarstvo Petar
 27. Obrt Ponta
 28. Udruga Stonski školjkari
 29. Ribolov i školjkarstvo Kurenat
 30. Obrt za uzgoj školjaka Tims
 31. Obrt za morski ribolov Grancigula
 32. Ribarski obrt Ježevica
 33. Obrt Sipa
 34. Obrt za morsku akvakulturu”BARTULOVIĆ”

 

Nominalni članovi:

 1. Općina Mljet
 2. Općina Lastovo
 3. Općina Lumbarda
 4. Općina Vela Luka
 5. Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje