U organizaciji FLAG-a Južni Jadran i konzultanta Veni Marinković, 10. listopada 2023. godine  u Stonu, održana je 3. (završna) radionica za izradu LRSR  FLAG-a Južni Jadran . Kao gost na radionici prisustovala je mag. morskog ribarstva Dalka Zanki koja je održala prezentaciju o potencijalima, mogućnostima i iskustvu provedbe istraživačkih i razvojnih projekata vezanih uz morsko ribarstvo i akvakulturu, zaštitu morskog okoliša te valorizaciju maritimne baštine.

Nakon početnog  izlaganja, izrađivačica strategije Veni Marinković pojasnila je Pravilnik o provedbi Mjere III.2 “Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu” te predstavila vizije, ciljeve i mjere LRSR FLAG-a Južni Jadran.

Sudionici radionice imali su priliku još jedanput iznijeti svoje ideje i primjedbe vezane za izradu same strategije.

11.10.2023