U organizaciji FLAG mreže održana je radionica za hrvatske LAGUR-e „ Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu 2014-2020“ koja se održala 27. listopada.

Radionica se održala u sklopu 11. Međunarodnog ribarskog sajma CROFISH u Poreču. Djelatnici Uprave ribarstva su educirali djelatnike FLAG-ova u pripremi natječajne dokumentacije te razjasnili dodatna pitanja vezana uz navedenu tematiku.